Shop nails cách St Albans 50ph chạy xe cần nhiều thợ bột giỏi

14/03/2023 14:40 0 bình luận
Shop nails cách St Albans 50ph chạy xe cần nhiều thợ bột giỏi hoặc thợ refill để training lên thợ chính. Thuế super đầy đủ nếu bạn nào muốn + Bonus hàng tuần

Shop nails cần nhiều thợ bột GIỎI - có kinh nghiệm

Hoặc thợ refill để training lên thợ chính

Sẵn sàng trả lương cao (để dành thời gian nghỉ ngơi)

Thuế super đầy đủ nếu bạn nào muốn + Bonus hàng tuần

Công viêc lâu dài - không cắt ngày giờ

Đưa đón tận nhà

Cách st albans 50ph chạy xe

Liên hệ: 0466683886