Bên mình cần 1 nam làm bên Laundry ở Broome

04/02/2023 15:10 0 bình luận
Bên mình cần 1 nam làm bên Laundry ở Broome. Yêu cầu: Biết lái xe, tiếng anh giao tiếp

Bên mình cần 1 nam làm bên Laundry

Lương:

30$/h weekday

36$/h weekend 

52$/h holiday

Accommodation: 150$/tuần

Yêu cầu: Biết lái xe, tiếng anh giao tiếp

Payslip đầy đủ, gia hạn năm 2,3.

Broome 6726, WA.