Cần người làm cho hãng sản xuất cream vùng Coburg

16/03/2023 16:20 0 bình luận
Cần người làm cho hãng sản xuất cream vùng Coburg. Lương $28/hr (before tax).

Cần người làm cho hãng sản xuất cream vùng Coburg.

Lương $28/hr (before tax).

Thời gian làm from 7am to 3 pm, 5 day a week.

Bắt đầu công việc vào thứ Hai tuần sau.

Mọi người ai cần việc trực tiếp liên hệ Anna Mob: 0402 369 999.