Shop nail vùng Camberwell cần thợ TCN, SNS

15/03/2023 10:40 0 bình luận
Shop nail vùng Camberwell cần thợ TCN, SNS (nếu tay nghề yếu có thể hướng thêm). Lương trả Cash hoặc đóng thuế + super nếu muốn

Shop nail vùng Camberwell cần thợ TCN, SNS (nếu tay nghề yếu có thể hướng thêm)

Cash hoặc đóng thuế + super nếu muốn

Shop gần station hoặc Có đưa đón quanh vùng Springvale

Liên lạc 0413815366