Warehouse Noble Park cần tuyển người làm pick order and pack

15/03/2023 14:40 0 bình luận
Warehouse Noble Park cần tuyển thêm người, công việc pick order and pack, em chỉ tuyển nam và có PR hoặc citizen. Làm giờ hành chính lương khởi điểm 28$~30$.

Warehouse Noble Park cần tuyển thêm người, công việc pick order and pack, em chỉ tuyển nam và có PR hoặc citizen.

Làm giờ hành chính lương khởi điểm 28$~30$ tuỳ năng lực và kinh nghiệm.

Ai có người quen xin giới thiệu giúp em nhé đc nhận sẽ làm việc ngay ngày hôm sau,

Vui lòng gửi cv vào email: sovuth@leadersystems.com.au