Coffee shop vùng Osborn Park cần người nam giúp việc trong bếp

26/05/2023 14:20 0 bình luận
Coffee shop vùng Osborn Park cần người nam giúp việc trong bếp vào buổi sáng. Không cần biết tiếng Anh.

Coffee shop vùng Osborn Park cần người nam giúp việc trong bếp vào buổi sáng.

Không cần biết tiếng Anh.

Thời gian làm việc từ 5 đến 10 giờ sáng .

Xin liên lạc chị Phụng 0407 222 707