Bakery ở Mortdale cần người bán hàng và phụ việc cuối tuần

25/05/2023 15:10 0 bình luận
Bakery ở Mortdale cần người bán hàng và làm linh tinh 2 ngày cuối tuần

Bakery ở Mortdale cần người bán hàng và làm linh tinh 2 ngày cuối tuần, Saturday từ 7.30am to 5.30pm, Sunday 8am to 5.30pm

.Nếu có kinh nghiệm càng tốt, không có sẽ hướng dẫn. Điều kiện phải biết tiếng Anh căn bản, lanh lợi, chịu khó

Phone 0414 312 696.

Hoặc đến shop 10 Morts rd Mortdale 2223.