Hãng kitchen ở vùng Sunshine West Melbourne cần tuyển thợ đóng và ráp tủ bếp/ tủ quần áo

09/03/2023 11:50 0 bình luận

Hãng kitchen ở vùng Sunshine West Melbourne cần tuyển thợ đóng và ráp tủ bếp/ tủ quần áo, ưu tiên người có kinh nghiệm, nếu không cũng sẽ được training cụ thể.

Mức lương thỏa thuận.

Liên hệ Jason 0412 056 949