Cần tuyển phụ việc ở tiệm Fish & Chips gần shopping Belmont Forum

09/03/2023 10:50 0 bình luận
Mình đang muốn tìm một người có thể phụ ở tiệm Fish & Chips. Khu vực gần shopping Belmont Forum khoảng 5 phút khi đi xe. Giờ làm việc mình cần từ khoảng 4g30 chiều đến 8g30 tối, khoảng 3/4 ngày.

Mình đang muốn tìm một người có thể phụ ở tiệm Fish & Chips. Khu vực gần shopping Belmont Forum khoảng 5 phút khi đi xe.

Giờ làm việc mình cần từ khoảng 4g30 chiều đến 8g30 tối, khoảng 3/4 ngày.

Mình cần người giúp việc biét Tiếng Anh để lấy các phiếu đơn (order) của khách hàng qua điện thoại.

Xin liên lạc số 0422897450.