Tổng hợp các trường du học Úc không cần chứng minh tài chính

21/08/2017 08:50 0 bình luận
Bạn hoàn toàn có thể du học Úc không chứng minh tài chính với những trường tham gia SVP. Xem danh sách các trường du học Úc không cần chứng minh tài chính.

Sau 27/4/2012, du học Úc theo chương trình cử nhân, thạc sỹ tại 41 trường đăng kí tham gia Streamline Visa Processing (SVP) được xét ở cấp độ xét 1, tức là các ứng viên không bắt buộc phải nộp các bằng chứng về khả năng tài chính vào văn phòng visa khi xin visa du học Úc nữa; còn nếu đăng kí vào các trường đại học khác, các ứng viên vẫn bị xét ở cấp độ xét 2 và 3 cần chứng minh năng lực tài chính khi đi du học úc. Cụ thể như sau:

Loại 1 (assestment level 1)

- Các hồ sơ đăng kí học tiến sỹ, thạc sỹ dạng nghiên cứu ở tất cả các trường tại Úc. Với các ứng viên này, yêu cầu chung là học sinh cần nộp tiền học theo yêu cầu của trường đến trường và cần cam kết là có đủ tiền để theo học. Mặc dù văn phòng visa không yêu cầu trình sổ tiết kiệm, văn phòng visa có quyền kiểm tra thông tin bạn cam kết- khai báo là chính xác hay không trước khi quyết định cấp visa cho bạn.

- Các hồ sơ đăng kí học bậc cử nhân, thạc sỹ dạng lên lớp tại các trường đại học đăng kí tham gia chương trình SVP. Với các ứng viên này, mặc dù văn phòng visa không yêu cầu ứng viên nộp giấy tờ tài chính khi nộp hồ sơ xin visa, văn phòng visa/ bộ di trú Úc yêu cầu nhà trường cần đảm bảo là học sinh đủ điều kiện chuyên môn và tài chính để theo học, và văn phòng visa có quyền kiểm tra thông tin học sinh đã cam kết- khai báo về tài chính là chính xác hay không trước khi quyết định cấp visa cho bạn.

Loại 2 (assestment level 2)

Hồ sơ xin học cử nhân, thạc sỹ học trên lớp ở các trường không thuộc nhóm  trường đăng kí tham gia chương trình SVP, các ứng viên bắt buộc phải nộp các bằng chứng về khả năng tài chính vào văn phòng visa khi xin visa, gồm: sổ tiết kiệm đủ ăn/ ở/ học trong 01 năm hoặc đủ hết khóa học nếu khóa học ngắn hơn năm, sổ tiết kiệm không bắt buộc phải gửi được 3 tháng trước khi nộp hồ sơ xin visa; và bằng chứng về thu nhập- nguồn thu nhập minh bạch và đủ mạnh để học sinh du học tại Úc;

Loại 3 (assestment level 3)

Dành cho các hồ sơ xin học cao nhất là đến bậc cao đẳng, dự bị đại học, chứng chỉ nghề, chứng chỉ chuyên môn. Các ứng viên bắt buộc phải nộp các bằng chứng về khả năng tài chính vào văn phòng visa khi xin visa, gồm: sổ tiết kiệm đủ ăn/ ở/ học trong 02 năm hoặc đủ hết khóa học nếu khóa học ngắn hơn 2 năm, sổ tiết kiệm phải gửi được 3 tháng trước khi nộp hồ sơ xin visa; bằng chứng về thu nhập và nguồn thu nhập cần minh bạch và đủ mạnh để học sinh du học tại Úc;

Du học Úc không cần chứng minh tài chính

Du học Úc không cần chứng minh tài chính

Tất cả các trường tham gia SVP, trong số nhiều cam kết khác với Bộ di trú, họ đều phải cam kết:

  • Tự mình kiểm tra thông tin tài chính của học sinh;
  • Chịu trách nhiệm về tỷ lệ visa được cấp và nếu tỷ lệ visa được cấp là thấp tới hạn hoăc nếu học sinh được cấp visa rồi mà bỏ học, hủy học nhiều đến mức tới hạn rủi ro, họ sẽ bị xóa tên trong nhóm các trường SVP.

Danh sách các trường du học Úc không cần chứng minh tài chính:

I. CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1. Taylors College
2. Kilmore Private High School
3. SA Government Schools
4. Education Queensland International (EQI)
5. John Paul International College
6. ACT Government School

II. TRƯỜNG NGHỀ CÔNG LẬP VÀ TRƯỜNG TIẾNG ANH
1. Navitas English
2. William Anglis Institute
3. Hawthorn English
4. Embasssy English
5. ILSC
6. Kaplan International
7. Phoenix Academy

III. CÁC VIỆN TƯ
1. Kaplan International
2. Blue Mountain IHMS
3. SAE

IV. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1. Monash University
2. RMIT
3. The University of Melbourne
4. Deakin University
5. Macquarie University
6. University of Technology – Sydney
7. The University of New South Wales
8. The University of Sydney
9. University of South Australia
10. The University of Adelaide
11. Carnegie Mellon University – Adelaide Campus
12. The University of Western Australia
13. Queensland University of Technology
14. Bond University
15. The University of Queensland
16. Australia National University
17. International College of Management Sydney.

Danh sách bổ sung lần 2

Monash College
Taylors Unilink
Flinders International Study Center
TAFE Queensland East Coast
ANU College
Australian Institute of Applied Sciences
ACPE Academy
ILSC (Australia, Brisbane, Sydney, Business College, TESOL College)
Kaplan International English (Australia, Brisbane, Cairns, Manly, Melbourne & Adelaide, Perth)
Monash University English Language Center
Martin College
QUT College

Trên đây là thông tin các trường tại Úc không cần chứng minh tài chính để bạn xem xét trước khi chuẩn bị kế hoạch sang Úc du học. Hãy luôn theo dõi trang để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về tin tức úc trước khi đi du lịch Úc hay sang Úc du học và làm việc nhé.