Cần tuyển nhiều thợ chính lót gạch có kinh nghiệm

29/05/2023 16:10 0 bình luận
Mình cần thêm nhiều thợ chính lót gạch có kinh nghiệm. Lương trả theo kinh nghiệm từ $250-$300/ngày

Mình cần thêm nhiều thợ chính lót gạch có kinh nghiệm

Lương trả theo kinh nghiệm từ $250-$300/ngày

Pick up Cabramatta hoặc các vùng lân cận

SĐT liên lạc: 0452408599