Lunch bar vùng Wangara cần tuyển người đi làm ngay

26/05/2023 14:30 0 bình luận
Lunch bar vùng Wangara cần tuyển người đi làm ngay. Thời gian làm từ 8:30am đến 2:00pm, Thứ 2 đến thứ 6.

Lunch bar vùng Wangara cần tuyển người đi làm ngay.

Thời gian làm từ 8:30am đến 2:00pm, Thứ 2 đến thứ 6.

Ưu tiên phụ nữ.

Ai có nhu cầu xin liên hệ SĐT 0469758085.