Điều kiện có visa 101 định cư Úc cha mẹ bảo lãnh con ruột/ con ghẻ

21/09/2017 15:20 0 bình luận
Visa 101 Úc là gì, phải đáp ứng yêu cầu ra sao thì mới xin được visa 101 Australia? Tất cả đều được giải đáp chi tiết trong bài.

Visa 101 là gì?

Visa 101 Úc cho phép con cái đến và ở lại Úc cùng với cha/mẹ là người bảo trợ và cha/mẹ phải là công dân Úc, cư dân vĩnh viễn Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Cha mẹ đóng vai trò là người bảo trợ cho con cái và có thể nộp đơn xin Visa thay cho con cái.

Đối tượng và điều kiện để xin visa 101 Úc:

- Người bảo trợ phải thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Công dân Úc
  • Có Visa Úc vĩnh viễn
  • Cư dân New Zealand đủ tiêu chuẩn.
  • Người bảo trợ hoặc bạn đời của người bảo trợ hoặc người trong mối quan hệ chưa chính thức của người bảo trợ không có án tích hoặc đang bị buộc tội về xâm phạm trẻ em (phải có của cảnh sát quốc gia liên bang Úc hoặc chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh.)

Nếu người tài trợ tiềm năng dưới 18 tuổi, thì người phối ngẫu sống cùng có thể trở thành người bảo trợ nếu họ đủ 18 tuổi và thuộc một trong các trường hợp như ở trên.

Điều kiện có visa 101 định cư Úc cha mẹ bảo lãnh con ruột/ con ghẻ

Điều kiện có visa 101 định cư Úc cha mẹ bảo lãnh con ruột/ con ghẻ

- Con cái được bảo trợ:

Visa này dành cho con cái dưới 25 tuổi muốn di trú đến Úc, phải là con ruột hoặc con ghẻ của người bảo trợ.

Con ghẻ chỉ được đưa vào Visa con cái nếu con ghẻ dưới 18 tuổi và cha mẹ bảo trợ không còn là người phối ngẫu của cha/mẹ của con ghẻ nhưng có trách nhiệm hợp pháp trong việc chăm sóc con ghẻ.

Con cái dưới 18 tuổi được cho là phụ thuộc. Nếu con cái từ 18 tuổi trở lên thì phải là sinh viên toàn thời gian và phụ thuộc tài chính vào cha/mẹ bảo trợ.

Xem thêm các tin tức về du lịch, học bổng, và bất động sản Australia tại báo úc ngay!

Để được cho là sinh viên toàn thời gian, con cái phải:

  • Đăng ký hợp lệ, và tham gia tích cực, trong một khóa học toàn thời gian sau bậc trung học để lấy bằng cấp chuyên nghiệp, thương mại hoặc nghề
  • Đã tham gia khóa học kể từ năm 18 tuổi, hoặc bắt đầu việc học trong vòng 6 tháng hoặc một khoảng thời gian nhất định khi hoàn thành việc học trung học.
  • Không đi làm toàn thời gian.

Lưu ý: Khi con cái bị khuyết tật làm cản trở việc học thì sẽ được miễn yêu cầu về giới hạn tuổi tác và sinh viên toàn thời gian.

Giới hạn về sự bảo trợ và lợi ích tốt nhất của đứa trẻ

Khi người nộp đơn xin Visa dưới 18 tuổi, việc bảo trợ sẽ không được thông qua (ngoại trừ trong một số trường hợp) khi người bảo trợ hoặc bạn đời của người bảo trợ hoặc người trong mối quan hệ chưa chính thức của người bảo trợ đã bị kết án hoặc đang bị buộc tội xâm phạm trẻ em. Người nộp đơn cũng cần thỏa mãn yêu cầu rằng không được có lý do cảm thông để giải thích cho việc cấp Visa sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho người nộp đơn.

Nhằm đánh giá đơn xin bảo trợ và yêu cầu về lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, những người bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi  và bạn đời hay người phối ngẫu của người bảo trợ được yêu cầu nộp Bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia liên bang Úc hoặc chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu người bảo trợ, hoặc người phối ngẫu của họ, đã sống tổng cộng từ 12 tháng trở lên tại Úc kể từ năm 16 tuổi, người đó phải cung cấp Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP. Họ phải cung cấp các chứng nhận của cảnh sát từ mỗi quốc gia mà họ đã sống tổng cộng từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm kể từ năm 16 tuổi.

Lưu ý: Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu được yêu cầu nộp Biên  bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP phải hoàn thành mẫu đơn kiểm tra của cảnh sát quốc gia có trên trang mạng của cảnh sát Liên bang Úc. Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu phải sử dụng Mã số 33 trong câu hỏi số 1 của mẫu và bao gồm chi tiết của tất cả các tên gọi của họ. Nếu một chứng nhận AFP được cung cấp dựa trên thông tin không chính xác, thì Bộ có thể yêu cầu một chứng nhận khác. Dấu vân tay không được yêu cầu cho Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP.

Quyền lợi của visa 101 Australia

– Khi đã được cấp visa 101, được thường trú vĩnh viễn tại Úc, có thể và ra vào Úc bất cứ lúc nào trong vòng 5 năm. Có quyền làm việc, học tập và nhận các hỗ trợ về y tế và sức khỏe. Tuy nhiên, sẽ cần phải đợi một thời gian sau mới được hưởng các quyền lời về an sinh xã hội và nhập quốc tịch khi đã hội đủ các điều kiện về thời gian thường trú ở Úc.

– Người bảo lãnh ở Úc phải cam kết bảo lãnh 2 năm về mặt tài chính cho người con được bảo lãnh ở Việt Nam. Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.

Nếu bạn có đầy đủ những điều kiện bên trên thì khả năng xin visa 101 định cư Úc bảo lãnh con cái sang đoàn tụ gia đình là hoàn toàn cao. Tham khảo thêm các thủ tục, giấy tờ cần thiết đối với diện visa này tại visa đi úc

Thảo Trần