Nhà hàng Hungry Jacks ở Perth city tuyển nhân viên

06/02/2023 09:50 0 bình luận
Nhà hàng Hungry Jacks ở Perth city đang cần tuyển một số nhân viên từ 14-17 tuổi.

Nhà hàng Hungry Jacks ở Perth city đang cần tuyển một số nhân viên từ 14-17 tuổi. Xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0402131512 hoặc email kimloan.tram@gmail.com.