Shop nail cách Cabramata 20p lái xe cần tuyển thợ lương cao

07/03/2023 10:50 0 bình luận
Shop cách Cabramata 20p lái xe cần thợ tay chân nước biết SNS càng tốt, thợ bột. Thợ Infill sẽ hướng dẫn thêm lên bột. Thợ SNS biết nối mi càng tốt.

Shop cách Cabramata 20p lái xe

Cần thợ tay chân nước biết SNS càng tốt, thợ bột .

Thợ Infill sẽ hướng dẫn thêm lên bột .

Thợ SNS biết nối mi càng tốt.

Welcome những bạn muốn lên nghề

Lương cao cho thợ có tay nghề.

Shop ngay trạm xe lửa.

Liên hệ: 0466696980