Farm ở Queenland cần tuyển gấp 2 nam dưới 45 tuổi làm việc trong Shed

31/05/2023 15:50 0 bình luận
Farm ở Queenland cần tuyển gấp 2 nam dưới 45 tuổi làm việc trong Shed với công việc là nâng thùng trái cây mà nữ đã pack chất lên ballet

Đang cần tuyển gấp 2 nam kg quá 45 tuổi làm việc trong Shed

Nhiệm vụ là rinh thùng trái cây mà nữ đã pack chất lên ballet

Lương trả tiền mặt 23$/h, ngày làm từ 8 đến 12 tiếng, tuần làm 6 or 7 ngày.

Farm ở Tp Bundaberg Bang Queenland.

Các bạn nam có nhu cầu về việc làm xin kết bạn và liên lạc qua Zalo Khoi Bartels +61 473 249 362