Nhà hàng vùng Noble park cần tuyển thợ xào full time, hoặc part time

29/05/2023 16:40 0 bình luận
Nhà hàng vùng Noble park cần tuyển thợ xào full time, hoặc part time có kính nghiệm.

Nhà hàng vùng Noble park cần tuyển thợ xào full time, hoặc part time có kính nghiệm.

Việc làm ổn định.

Xin liên lạc. 0421603908