Nhà hàng vùng Burwood east cần tuyển cook/chef có kinh nghiệm

30/05/2023 17:20 0 bình luận
Nhà hàng vùng Burwood east cần tuyển full-time, part-time or casual cook/chef có kinh nghiệm.

Nhà hàng vùng Burwood east cần tuyển full-time, part-time or casual cook/chef có kinh nghiệm.

Nhà hàng nằm trong shopping trước mặt có tram 70 và nhiều bus.

Môi trường làm việc thân tiện. Yêu cầu có TFN, tiếng Anh giao tiếp tốt.

Please contact Samantha: 0402 505 888 (English only)