Khách sạn vùng WILLIAMTOWN cần tuyển housekeeper

30/05/2023 17:20 0 bình luận
Khách sạn vùng WILLIAMTOWN cần tuyển housekeeper (dọn dẹp phòng). Lương: từ 23 đô - 25 đô tuỳ vào kinh nghiệm

Khách sạn vùng WILLIAMTOWN cần tuyển housekeeper (dọn dẹp phòng)

- Số lượng: 1

- Ngày làm 4-5 tiếng, tuần làm 4 ngày. (thời gian làm việc là từ 9 hoặc 10h sáng làm tới 2h chiều)

- Nếu bạn làm giỏi chắc chắn sẽ tăng ngày.

- Lương: từ 23 đô - 25 đô tuỳ vào kinh nghiệm

- Bắt buộc nói được tiếng anh, tại vì chủ mình là tây nên nhiều lúc cần giao tiếp để lấy đồ cho khách (nếu cần)

- Ưu tiên bạn nào có xe để đi lại và ưu tiên người trong khu vực

Liên hệ: Đăng (nam) 0421241340 (nhắn tin)