Thiếu Tiếng Anh? Xin visa 163 Úc doanh nhân có bảo lãnh tạm trú ngay

02/10/2017 11:00 0 bình luận
Visa subclass 163 Australia cho phép đương đơn đóng tiền thay thế trình độ tiếng Anh. Xem điều kiện của visa 163 ngay!

Visa 163 Úc là diện visa doanh nhân có bảo lãnh tạm trú, dành cho những doanh nhân thành đạt, bao gồm những nhà quản lý lâu năm, chủ doanh nghiệp có tài sản đáng kể trong doanh nghiệp và cam kết tham gia như một thành viên chủ chốt trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh mới hoặc sẵn có.

Visa này cho phép đương đơn đóng tiền thay thế trình độ tiếng Anh. Mức phí tiếng Anh cho trường hợp này là 7,040 AUD (thời điểm 2009).

Quyền lợi của visa 163 Australia:

 • Tạm trú để xin thường trú.
 • Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.
 • Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

Sau khi đã có Visa 163 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

 • Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

 • Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

Visa 163 Úc doanh nhân có bảo lãnh tạm trú

Visa 163 Úc doanh nhân có bảo lãnh tạm trú

Thêm nhiều kinh nghiệm du lịch Úc, du học và mua bán bất động sản Australia có tại tin tức nước úc.

Điều kiện để xin subclass visa 163:

- Dưới 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn trừ trường hợp chính phủ tiểu bang cho phép ngoại lệ.
- Đương đơn có sự nghiệp kinh doanh thành công.
- Được bảo lãnh của một tiểu bang ở Úc.
- Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $300,000 AUD. Đương đơn và vợ/chồng phải chiếm ít nhất:

 • 51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc
 • 30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc
 • 10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

- Tài sản doanh nghiệp và cá nhân của đương đơn và vợ/chồng phải ít nhất $500,000 AUD sẵn sàng để chuyển sang Úc cho việc kinh doanh trong vòng 2 năm từ ngày được cấp visa.
- Đương đơn có thêm tài sản để ổn định cuộc sống bên Úc.
- Đương đơn không sử dụng trên 50% thời gian của mình để cung cấp các dịch vụ thương mại, kỹ thuật và nghề nghiệp cho doanh nghiệp.
- Đương đơn hoặc vợ/chồng không có lý lịch tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư mà không được chấp nhận tại Úc.
- Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.
- Đương đơn chứng minh được nhu cầu cần ở Úc để thiết lập hoạt động doanh nghiệp nói trên.

  Quy trình xin visa 163 Úc:

  - Chuẩn bị hồ sơ (1-2 tháng)
  - Nộp hồ sơ xin bảo lãnh đến Bang (2-3 tháng)
  - Có kết quả bang bảo lãnh, nộp hồ sơ hoàn chỉnh đến Bộ Di Trú (trung bình 15 tháng)

  Như vậy, với thông tin visa 163 định cư Úc (tạm trú) diện doanh nhân có bảo lãnh bên trên, bạn đã biết rõ những điều kiện để có thể xin được loại visa này. Tham khảo thêm các visa đi Úc khác trên xin visa úc.

  Thảo Trần