Để lên visa 892 định cư Úc doanh nhân có bảo lãnh phải có visa nào?

02/10/2017 14:20 0 bình luận
Thường trú tại Úc cho các doanh nhân được tiểu bang bảo lãnh với visa subclass 892 Australia sau khi có một số visa tạm trú, đó là những visa nào?

Visa 892 Australia là visa định cư Úc diện đầu tư (thường trú) sau khi nhà đầu tư sở hữu một số loại visa khác. Quan trọng hơn cả là sau khi sở hữu visa này, bạn sẽ có quyền cư trú cũng như làm việc hay học tập vĩnh viễn tại Úc với tư cách là một thường trú nhân. Ngoài ra, bạn còn có thể cùng với thân nhân sang Úc theo các thị thực được cho phép trước đó chuyển sang visa vĩnh viễn này.

Quyền lợi của visa 892 Australia:

 • Thường trú vĩnh viễn tại Úc.
 • Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.
 • Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
 • Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa subclass 892:

- Bạn phải được chính quyền tiểu bang bảo lãnh.

- Bạn là người đang sở hữu một trong các loại visa sau:

 • Visa 160 – Doanh nhân độc lập (tạm trú)
 • Visa 163 – Doanh nhân có bảo lãnh (tạm trú)
 • Visa 161 – Lãnh đạo thâm niên (tạm trú)
 • Visa 164 – Lãnh đạo có bảo lãnh (tạm trú)
 • Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)
 • Visa 165 – Đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)

Điều kiện xin visa 892 định cư Úc doanh nhân có bảo lãnh

Điều kiện xin visa 892 định cư Úc doanh nhân có bảo lãnh

- Bạn phải thỏa mãn các điều kiện về lý lịch.

- Bạn đã sinh sống ở Úc ít nhất 1 năm trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn.

- Bạn đã có, hoặc tiếp tục có quyền sở hữu và quản lý trực tiếp và liên tục đối với tối đa 2 doanh nghiệp hoạt động tích cực tại Úc trong ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn. Đương đơn phải chiếm ít nhất:

 • 51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc
 • 30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc
 • 10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

Đọc thêm các kinh nghiệm du lịch Úc giá rẻ, nhiều suất học bổng Úc giá trị cùng điều kiện mua được nhà ở Úc trên tin tức úc châu mới nhất 

- Đối với mỗi doanh nghiệp nói trên, bạn đều có số ABN và có nộp Báo cáo Hoạt động Doanh nghiệp cho Tổng Cục Thuế Úc trong các thời gian đó. Đương đơn phải cung cấp báo cáo tài chính được chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc của Úc cho 2 năm liền kề trước khi nộp đơn xin visa.

- Trừ trường hợp ngoại lệ, bạn phải thỏa mãn 2 trong 3 điều kiện sau:

 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, (các) doanh nghiệp nói trên có thuê ít nhất tương đương 1 nhân công toàn thời gian là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand mà không phải thành viên trong gia đình.
 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị tài sản ròng của đương đơn (kể cả vợ/chồng) trong các doanh nghiệp và tài sản cá nhân là ít nhất $250,000 AUD.
 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị tài sản ròng của đương đơn (kể cả vợ/chồng) trong (các) doanh nghiệp nói trên là ít nhất $75,000 AUD.

- Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh thu của (các) doanh nghiệp nói trên là ít nhất $200,000 AUD, trừ trường hợp ngoại lệ.

Với những thông tin về điều kiện để lên được visa 892 Australia diện doanh nhân có bảo lãnh (thường trú) bên trên, hi vọng bạn đã có thể lên được kế hoạch chi tiết nhằm tăng khả năng xin được visa thường trú vĩnh viễn tại Úc nhất. Và đừng bỏ lỡ những thủ tục visa định cư Úc khác dành cho con cái, cha mẹ, người thân tại làm visa đi úc trên giacmouc.com.

 Thảo Trần