Làm sao để bảo lãnh anh chị em sang Úc?

06/12/2017 15:40 0 bình luận
Các cách, điều kiện bảo lãnh anh chị em sang Úc phù hợp với từng mục đích và đối tượng. Tìm hiểu để tăng cơ hội xin visa đi Úc thành công.

Nếu bạn đang có ý định bảo lãnh anh chị em sang Úc thì có một số cách tương ứng với mỗi loại visa sau để gia tăng cơ hội xin được loại visa phù hợp nhất:

1. Bảo lãnh anh chị em sang Úc theo diện đoàn tụ gia đình:

Hiện nay, bảo lãnh người thân sang Úc được chia thành 4 nhóm chính:

 • Nhóm A: Vợ/chồng hoặc người sắp kết hôn;
 • Nhóm B: Cha mẹ;
 • Nhóm C: Con cái;
 • Nhóm D: Các dạng người thân khác.

Như vậy, bảo lãnh anh chị em sang Úc sẽ thuộc nhóm D. Chương trình đoàn tụ gia đình theo diện người thân khác, có các loại visa sau đây:

Visa 114 - Người thân già yếu lệ thuộc;
Visa 115 - Người thân duy nhất;
Visa 116 - Chăm sóc người thân;
Visa 117 - Trẻ họ hàng mồ côi.

Ta sẽ xét đến 3 loại visa trong trường hợp này:

Visa 114 – Người thân già yếu lệ thuộc

Người có visa này được phép thường trú vĩnh viễn tại Úc, làm việc, sinh sống và học tập tại Úc, hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc, hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép, bảo lãnh người thân sang Úc, nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

 • Đương đơn nam phải trên 65 tuổi.
 • Đương đơn nữ phải trên 60 tuổi đến trên 65 tuổi, tùy thuộc vào ngày sinh.
 • Đương đơn đang sống độc thân.
 • Đương đơn được bảo lãnh bởi người thân ở Úc.
 • Đương đơn sống phụ thuộc vào người thân liên tục ít nhất 3 năm.
 • Con cái hoặc người sống lệ thuộc vào đương đơn phải còn độc thân nếu muốn đi theo.

Visa 115 – Người thân duy nhất

Visa này được phép làm việc và học tập tại Úc.Nhận được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS). Tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi). Có đủ điều kiện xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú). Bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Điều kiện để xin visa:

 • Có anh, chị, em (hoặc những người tương đương có quan hệ ghẻ) là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện và thường trú ở Úc.
 • Bạn và người phối ngẫu không có anh, chị, em tại Việt Nam, con cái không phụ thuộc, cha mẹ (hoặc những người tương đương có quan hệ ghẻ) ngoại trừ những người ở Úc.
 • Người phối ngẫu hoặc họ hàng phụ thuộc khác có thể có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực nếu họ thỏa mãn các yêu cầu nhất định.

Làm sao để bảo lãnh anh chị em sang Úc?

Làm sao để bảo lãnh anh chị em sang Úc?

Xem thêm nhiều tin tức hay nhất về kinh nghiệm du học, du lịch Úc vô cùng bổ ích và các thông tin mua bán nhà đất Australia trên báo úc.

Visa 116 – Chăm sóc người thân

Visa này được phép định cư và làm việc vĩnh viễn tại Úc.Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép. Bảo lãnh người thân sang Úc và nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

 • Đương đơn cần chăm sóc người thân có quan hệ huyết thống với mình, hoặc chăm sóc thành viên trong gia đình của người thân đó,
 • Đương đơn được bảo lãnh bởi công dân Úc, thường trú nhân Úc, hoặc công dân New Zealand.
 • Người bệnh/già yếu có những nhu cầu chăm sóc về y tế thực sự trong liên tục ít nhất 2 năm, do những điều kiện về vật lý, tâm thần, hoặc giác quan gây ảnh hưởng đến khả năng người đó sinh sống hàng ngày.
 • Nhu cầu chăm sóc sức khỏe được xác nhận bởi Dịch vụ Sức khỏe Úc Đại Lợi.
 • Việc chăm sóc không thực hiện được bởi những người thân khác tại Úc, hoặc không nhận được từ các cơ sở đoàn thể chăm sóc người bệnh tại Úc.

2. Bảo lãnh anh chị em sang Úc theo diện du lịch

Có 2 loại visa du lịch là visa 676 và 679. Người được cấp các visa này được phép sang Úc du lịch hoặc thăm người thân từ 3-12 tháng, Vợ/chồng và con cái của đương đơn có thể đi theo cùng một hồ sơ.

Điều kiện để xin visa:

 • Có lý do du lịch chính đáng.
 • Thỏa mãn điều kiện về tài chính.
 • Được người thân trong gia đình là công dân Úc, thường trú nhân Úc bảo lãnh. Người thân có thể là vợ/chồng, cha/mẹ, anh/chị/em, cô/cậu/chú/bác/dì, cháu ruột/ghẻ của đương đơn.
 • Người thân bảo lãnh đã sinh sống ổn định tại Úc trên 2 năm.
 • Nếu người bảo lãnh trước đây đã bảo lãnh cho một người khác theo diện visa này, mà người đó không tuân thủ các điều kiện thị thực, thì phải đợi 5 năm trước khi được bảo lãnh tiếp người khác.
 • Người bảo lãnh phải đóng tiền thế chân “Security bond” có giá trị từ 5.000-15.000 đôla Úc tùy theo yêu cầu của Bộ di trú. Số tiền này được hoàn lại sau khi đương đơn/gia đình rời khỏi nước Úc mà không vi phạm các điều kiện của thị thực.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

Trên đây là các cách, điều kiện bảo lãnh anh chị em sang Úc phù hợp với từng mục đích và đối tượng để bạn chuẩn bị thật tốt trước khi xin visa. Đừng quên theo dõi thêm nhiều thông tin về cách làm visa đi úc dễ đạt nhất được cập nhật liên tục trên giacmouc.com.

Giải đáp, tư vấn miễn phí cụ thể nhất thủ tục visa Úc, thông tin du học Úc:

Mr. Giang Luong

Suite 10, 10 Droop Street, Footscray, Victoria, Australia 3011

Điện thoại: +61 433686879

Tel: +61 3 9689 1030

Fax: +61 3 9689 1041

Email: luonghonggiang@gmail.com

Thảo Trần